Saturday, 24/10/2020 - 07:39|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN PORTAL PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CAM LÂM
Văn bản liên quan

Thời gian và địa điểm học bồi dưỡng:

- Thời gian học: 45 ngày, từ ngày 01/7/2019 đến 15/8/2019. 

- Thời gian thi: 02 ngày, từ ngày 17/8/2019 đến hết ngày 18/8/2019.

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, số 3 Trần Hưng Đạo,

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày ban hành:
12/06/2019
Ngày hiệu lực:
12/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Ngày ban hành:
09/05/2019
Ngày hiệu lực:
01/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực