Friday, 23/08/2019 - 22:19|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN PORTAL PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CAM LÂM
Văn bản liên quan

Quyết định số 1801/QĐ-HĐTD ngày 19/10/2017 về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo huyện Cam Lâm năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
03/11/2017
Ngày hiệu lực:
03/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

tóm tắt

Ngày ban hành:
10/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực