• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN PORTAL PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CAM LÂM

Thời gian và địa điểm học bồi dưỡng:

- Thời gian học: 45 ngày, từ ngày 01/7/2019 đến 15/8/2019. 

- Thời gian thi: 02 ngày, từ ngày 17/8/2019 đến hết ngày 18/8/2019.

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, số 3 Trần Hưng Đạo,

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày ban hành:
12/06/2019
Ngày hiệu lực:
12/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/12/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/08/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực