• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN PORTAL PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CAM LÂM
►Quyết định số 24/2008/QĐ-BGDĐT   

►Quyết định số 24/2008/QĐ-BGDĐT   

Ngày đăng: (27/02/2010)   Lượt xem: 301
QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của  Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ ...