• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN PORTAL PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CAM LÂM

Căn cứ các quy định của Thông tư, Hiệu trưởng các đơn vị trường xây dựng, điều chỉnh Bộ quy tắc ứng xử của đơn vị mình cho phù hợp để áp dụng thực
hiện đạt hiệu quả./.
 

Ngày ban hành:
12/06/2019
Ngày hiệu lực:
12/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thời gian và địa điểm học bồi dưỡng:

- Thời gian học: 45 ngày, từ ngày 01/7/2019 đến 15/8/2019. 

- Thời gian thi: 02 ngày, từ ngày 17/8/2019 đến hết ngày 18/8/2019.

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, số 3 Trần Hưng Đạo,

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày ban hành:
12/06/2019
Ngày hiệu lực:
12/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực