• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN PORTAL PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CAM LÂM

Căn cứ các quy định của Thông tư, Hiệu trưởng các đơn vị trường xây dựng, điều chỉnh Bộ quy tắc ứng xử của đơn vị mình cho phù hợp để áp dụng thực
hiện đạt hiệu quả./.
 

Ngày ban hành:
12/06/2019
Ngày hiệu lực:
12/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/10/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực