• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN PORTAL PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CAM LÂM
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ các quy định của Thông tư, Hiệu trưởng các đơn vị trường xây dựng, điều chỉnh Bộ quy tắc ứng xử của đơn vị mình cho phù hợp để áp dụng thực
hiện đạt hiệu quả./.
 

Ngày ban hành:
12/06/2019
Ngày hiệu lực:
12/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực